Objectius

Presentació

Fundació Carmen i Lluís Bassat

Les activitats principals de la Fundació s'estructuraran al voltant dels següents cinc grans objectius, que en el seu conjunt constitueixen la finalitat de la Fundació:

  1. Promoure l'educació, l'entesa entre cultures i/o religions, i el foment de la pau mundial
  2. Facilitar l'ajuda a persones o col·lectius amb problemes específics, discapacitats físiques o psíquiques, o en situació de desemparament
  3. Donar suport al treball d'altres fundacions, associacions o entitats, locals o internacionals, que treballin per eradicar la pobresa, la fam, les malalties i altres dificultats que afecten els col·lectius més desfavorits
  4. Promoure i fomentar, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, l'art contemporani, i la transferència de coneixements i cultura associats a aquest.
  5. Promoure l'ensenyament i la divulgació de la comunicació publicitària, així com també assessorar en aquesta matèria a entitats, empreses, institucions i altres fundacions.