Construció de marques

Fonaments teòrics

Transmissió de coneixement

Lluís Bassat ha aconseguit conceptualitzar el seu pensament i transmetre'l als altres, no tan sols a través dels sis llibres que ha escrit, sinó també de les prop de mil conferències que ha pronunciat arreu del món.


Construcció de marques

A diferència del producte, que és una cosa tangible, la marca és una cosa immaterial. És el que el consumidor sent quan satisfà una necessitat amb aquest producte.

Construir una marca no és fàcil, requereix temps, esforç i dedicació. Igual que les catedrals, les marques es construeixen al llarg dels anys, per diferents persones de diferents generacions, però amb un objectiu comú: fer-se un forat en el cor i en la ment del consumidor.

El consumidor no acostuma a ser fidel a una sola marca i tendeix a escollir entre aquelles que prèviament ha seleccionat com a dignes de confiança. Fer tot el possible per estar presents en aquesta llista restringida, intentant anar pujant esglaons fins a les primeres posicions, és fonamental.

Construcció de marques